http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Podávanie prihlášok na ERASMUS+

  Podávanie prihlášok na ERASMUS+ mobilitu študentov EF v ak. roku 2017/2018 Termín: 7. marec 2017 Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TERMÍNOV PRE KONČIACE ROČNÍKY 2016/17

  Prehľad dôležitých termínov pre končiace ročníky EF v akademickom roku 2016_2017 si môžete pozrieť v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Perspektíva štúdia elektrotechnických a informatických odborov na Slovensku

  Dňa 17.01.2017 sa na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnil seminár s názvom Perspektíva štúdia elektrotechnických a informatických odborov na Slovensku. Seminár splnil očakávania, účastníci seminára si vzájomne vymenili skúseností v príprave študentov na štúdium na EF.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Prírodovedný Deň 2017

  Tím z Elektrotechnickej fakulty sa zúčastnil na akcii Prírodovedný Deň 2017 konanej na bilingválnom gymnázium T. Ružičku v Žiline. Študenti boli hladní po vedomostiach, super organizácia. Ďakujeme. Fotky nájdete na našej fb stránke.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • OZNAM PRIHLÁŠKY

  Dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na denné a externé doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2017 /2018 Oznam dekana (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM ŽSR

  Študenti, máte jedinečnú možnosť vstúpiť do štipendijného programu ŽSR. Plagát (*.pdf) Štipendijný program ŽSR na vysokých školách (*.pdf) Žiadosť (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKOV

  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ROZHODNUTIE DEKANA č. 1/2017

  Akademický kalendár pre doktorandov EF pre akademický rok 2016/2017 je vydaný dekanom fakulty ako Rozhodnutie dekana č. 1/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk